PROFILE


Toshiya Tom Ichiraku

一 樂 智 也 (イチラク トシヤ)

 

1048Style HQ 

5-45-103 Higashiyama-cho
Koyoen Nishinomiya-shi Hyogo
662-0012 Japan

Tel:+81 90-3162-4720

e-mail: ichiraku@aol.com

1048style shop

1-4 Kamizono-cho
Nishinomiya-shi Hyogo
662-0027 Japan

  

Facebook 
https://www.facebook.com/ichiraku.toshiya.5
 
Youtube

https://www.youtube.com/c/1048StyleCH

 

Contact

Contact:

Toshiya Tom Ichiraku

Tel: 090-3162-4720

 

e-mail: ichiraku@aol.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/ichiraku.toshiya.5